رئيس مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت از برنامه اين وزارتخانه براي شناسايي ۹۰ درصد مبتلايان به ايدز در كشور تا سال 1404 خبر داد.

Leave a comment

طراحی سایت