شمار شهدای فلسطینی راهپیمایی بزرگ بازگشت در نوار غزه به 58 نفر رسید.

Leave a comment

طراحی سایت