آخوندی، از مذاکرات برای حضور شرکت‌های ایرانی در ساخت آزادراه‌ها و بزرگراه‌های ترکمنستان با هیات بلند پایه ترکمنستانی خبر داد.

Leave a comment

19 + 11 =

طراحی سایت