شرکت توانیر، برای کشاورزانی که به میزان چهار ساعت در زمان اوج بار یعنی در ساعت های 12 تا 16 پمپ‌های آب خود را خاموش کنند، پاداش در نظر گرفته است.

Leave a comment

طراحی سایت