سه نشان برنز، حاصل تلاش بوکسورهای ایرانی در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا بود.

Leave a comment

طراحی سایت