وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با سفر به مشهد مقدس از طرح کشت مبتنی برسفارش برای محصولات کشاورزی رونمایی کرد.

Leave a comment

11 − 9 =

طراحی سایت