اولین کارگاه تولید لباس بیمارستانی کرمانشاه در روستای باطاق سرپل ذهاب راه اندازی شد.

Leave a comment

طراحی سایت