در داد و ستدهای روز جاری شاخص کل بورس رشدی 439 واحدی را ثبت کرد و توانست از نیمه کانال 93 هزار عبور کند.

Leave a comment

طراحی سایت