محققان شرکت دانش بنیان صنعت سرام موفق به بومی سازی تولید 80 دستگاه و تجهیزات آزمایشگاهی متالوژی و خاک شدند.

Leave a comment

12 − 5 =

طراحی سایت