رئيس کميسيون عالي انتخابات عراق گفت: اين کميسيون ظرف چهل و هشت ساعت آينده نتايج انتخابات مجلس اين کشور را که ديروز برگزار شد اعلام خواهد کرد.

Leave a comment

دو + سه =

طراحی سایت