رئيس کميسيون عالي انتخابات عراق گفت: اين کميسيون ظرف چهل و هشت ساعت آينده نتايج انتخابات مجلس اين کشور را که ديروز برگزار شد اعلام خواهد کرد.

Leave a comment

18 − 8 =

طراحی سایت