کارخانه ریسندگی و بافندگی نساجی خامنه پس از 7 سال تعطیلی، احیا و راه اندازی شد.

Leave a comment

طراحی سایت