مدیر کمیته رفاهی و اجرایی نمایشگاه کتاب گفت: میزان فروش کتاب در نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته 20 درصد رشد داشته است.

Leave a comment

طراحی سایت