با حضور معاون سیمای رسانه ملی و جمعی از مدیران شبکه های مختلف سیما از سردیس 5 تن از بازیگران سریال هزار دستان در شهرک سینمایی تلویزیونی ایران رونمایی شد.

Leave a comment

طراحی سایت