مرحله نخست نرم افزار دولت همراه رونمایی شد.

Leave a comment

هفده − شانزده =