صنعت پرورش کرم ابریشم در گلستان با حمایت های انجام شده و افزایش قیمت خرید تضمینی پیله رونق گرفته است.

Leave a comment

طراحی سایت