سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه اعلام کرد: خواسته ها و شروطي كه آمريكا براي ايران تعيين كرده، از نظر روسيه پذیرفتنی نیست و ما از اقدامات يكجانبه حمايت نكرده و نخواهيم كرد.

Leave a comment

طراحی سایت