سخنگوی رئیس جمهوری روسیه و کاخ کرملین: برجام قابل نقض نیست، در غیر اینصورت هیچ زمینه ای برای ادامه تماس ها و گفت وگوها وجود ندارد.

Leave a comment

طراحی سایت