دومای روسیه لایحه تحریم آمریکا و متحدانش را تصویب کرد.

Leave a comment

طراحی سایت