تظاهرات بازگشت مردم فلسطین امروز در سالروز تاسیس رژیم صهیونیستی، روزی که میان فلسطینی ها به روز نکبت معروف شده است به اوج خود رسید.

Leave a comment

طراحی سایت