روحانی با اشاره به خروج آمریکا از برجام گفت: یک موجود مزاحم از برجام رفت.

Leave a comment

طراحی سایت