وقتی این سادگی در سفره های افطار جلوه‌گر شود، منحصر به ماه رمضان نمی‌ماند، بلکه به سایر رفتارهای اجتماعی هم سرایت می‌کند و درآنها نیز متبلور خواهد شد.

Leave a comment

طراحی سایت