مدیرکل اداره موزه‌های سازمان میراث فرهنگی:اطمینان مجموعه داران به حفظ یکپارچگی مجموعه هایشان پس از درگذشت، موجب افزایش شمار موزه‌های خصوصی شده است.

Leave a comment

طراحی سایت