امروز بورس تهران شاهد رشد هر هفت شاخص منتخب خود بود. شاخص کل 274 واحد رشد کرد و به عدد 94 هزار و 165 رسید. شاخص های بازار اول و دوم نیز به ترتیب 156 و 793 واحد ارتقا یافتند.

Leave a comment

سه × 2 =

طراحی سایت