وزیر خارجه پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا توانست با حداقل رای لازم سکان این وزارتخانه را به دست گیرد.

Leave a comment

طراحی سایت