رؤسای جمهور روسیه و سوریه آخرین تحولات نظامی، سیاسی و اقتصادی سوریه را بررسی کردند.

Leave a comment

1 + 3 =

طراحی سایت