وزیر امورخارجه در پاسخ به سخنان توهین آمیز وزیر خارجه آمریکا در صفحه مجازی خود نوشت: دیپلماسی دروغین آمریکا تنها بازگشت به عادت های قدیم است.

Leave a comment

طراحی سایت