مؤسس و مدیر تلگرام دلیل ازکارافتادن این پیام‌رسان را توضیح داد.

Leave a comment

طراحی سایت