همایش بزرگ نظام اداری کشور در 4 موضوع «مدیران دبیرخانه ها»، «فناوری اطلاعات»، «اداری» و «مالی و اسناد» دستگاه های قوای سه گانه در سالن اجلاس سران در حال برگزاری است.

Leave a comment

طراحی سایت