واردات بی رویه، مهمترین عامل کاهش تولیدات داخلی و افزایش بیکاری است.

Leave a comment

طراحی سایت