پس از تظاهرات گسترده دیروز ، ­کارکنان شرکت ملی راه آهن فرانسه امروز یازدهمین دور از اعتصاب های دو روزه خود را از سر گرفتند.

Leave a comment

طراحی سایت