وزیر ارتباطات گفت: حرکت برای مسدود کردن فیلترشکن‌ها آغاز شده و طبق قانون هم بوده است.

Leave a comment

2 × 5 =

طراحی سایت