قاریان و حافظان شرکت کننده در رقابت های بین المللی قرآن کریم امروز با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند.

Leave a comment

طراحی سایت