رئیس جمهور در کنگره تجلیل از ایثارگران ویژه شهدای فتح خرمشهر گفت: شهدا از عزت و شرف ملت دفاع کردند. روحانی افزود: پیام سوم خرداد این است که دنیا در فتح خرمشهر پذیرفت، ایران شکست‌ناپذیر است.

Leave a comment

طراحی سایت