سخنگوي دولت عرضه دلار با قيمتي به غير از 4200 تومان در بانکها را تکذیب کرد.

Leave a comment

17 + 5 =