تظاهرات کارکنان دولت در پاریس پایتخت فرانسه با مداخله پلیس به خشونت کشیده شد.

Leave a comment

20 − دوازده =

طراحی سایت