تظاهرات کارکنان دولت در پاریس پایتخت فرانسه با مداخله پلیس به خشونت کشیده شد.

Leave a comment

دو × یک =

طراحی سایت