صادرات سلاح های انگلیسی به رژیم صهیونیستی ده برابر شده است.

Leave a comment

طراحی سایت