کاراته کاران نوجوان ایرانی در هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در اوکیناوای ژاپن قهرمان و تیم دختران این رشته نیز نایب قهرمان شدند.

Leave a comment

طراحی سایت