درخشش قاری جوان کشورمان در مسابقات بین المللی قرآن مالزی تحسین داوران و حضار را برانگیخت.

Leave a comment

طراحی سایت