سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر اینکه درباره هیچ موضوعی فراتر از برجام مذاکره نمی کنیم گفت: انتشار اخبار بی ربط و انحرافی با هدف فضاسازی منفی صورت می پذیرد.

Leave a comment

طراحی سایت