سخنگوی هیئت منصفه مطبوعات استان تهران گفت: مدیران مسئول روزنامه‌های ایران و اعتماد به اتهام نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویق اذهان عمومی با اکثریت آراء مجرم شناخته شدند.

Leave a comment

طراحی سایت