تا کنون به این فکر کرده ایم اگر کالای داخلی بخریم به چند نفر برای داشتن شغل ثابت کمک کرده ایم؟

Leave a comment

طراحی سایت