سیدجلال حسینی کاپیتان پرسپولیس و ۳ استقلالی از لیست کیروش خط خوردند.

Leave a comment

طراحی سایت