مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران: مصرف دخانیات، مواد اعتیادآور، خشونت، رفتارهای ناسالم جنسی، انحرافات اخلاقی و آسیب به خود برخی از رفتارهای پرخطر هستند که سلامت فرزندان این مرز و بوم را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.

Leave a comment

2 × 1 =

طراحی سایت