معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: سرمازدگی بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان باغبانی خسارت وارد کرده است.

Leave a comment

طراحی سایت