ورود سامانه بارشی تازه، رئیس جمهور در مشهد، نوبخت و تامین ارز برای همه مصارف، طرح های نفتی خاتم الانبیا، تعرفه های پزشکی، پیروزی مقاومت در انتخابات لبنان، دست داشتن عربستان و امارات در خروج ارز از کشور و … در خبر 20

Leave a comment

طراحی سایت