مدیرعامل سازمان بیمه سلامت:به زودی هزار میلیارد تومان برای پرداخت معوقات مالی ارائه دهندگان خدمت پرداخت خواهد شد .

Leave a comment

چهار × پنج =

طراحی سایت