استاندار کرمانشاه با بیان اینکه 110 هزار فقره وام تا کنون امهال شده است از امهال تمامی وامها تا 10 روز دیگر خبر داد.

Leave a comment

طراحی سایت