حکم افشانی، شهردار تهران چهارشنبه ( 26 اردیبهشت 97) ابلاغ می شود.

Leave a comment

طراحی سایت