وزیر خارجه انگلیس خروج از برجام را اشتباه خواند و گفت: هر گزینه ای غیر از این توافق بدتر خواهد بود لذا به جای خروج از برجام باید محدودیت ها بیشتر شود.

Leave a comment

طراحی سایت