زنگنه: مذاکرات مثبتی درباره همکاری های نفتی و گازی بین ایران و ترکمنستان انجام شد.

Leave a comment

طراحی سایت