زنگنه: مذاکرات مثبتی درباره همکاری های نفتی و گازی بین ایران و ترکمنستان انجام شد.

Leave a comment

20 − 17 =

طراحی سایت